Ienākt
Vieta Skolas nosaukums Skolēnu skaits skolā Bateriju daudzums uz skolēnu Izvestais daudzumskārtot pieaugošā secībā
256. Stalbes vidusskola 119 0.113kg 13.50kg
290. Rīgas 69.vidusskola 330 0.039kg 13.00kg
271. Rēzeknes Katoļu vidusskola 150 0.087kg 13.00kg
274. V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 170 0.076kg 13.00kg
295. Rīgas Austrumu vidusskola 548 0.023kg 12.50kg
293. Rīgas 46. vidusskola 475 0.026kg 12.20kg
249. Stāķu pirmsskolas izglītības iestāde 85 0.126kg 10.70kg
223. Privātā sākumskola "Namiņš" 54 0.189kg 10.20kg
297. Ventspils 2.vidusskola 544 0.018kg 10.00kg
253. Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola 84 0.119kg 10.00kg
272. Salaspils novada pašvaldības PII "Daugaviņa" 120 0.083kg 10.00kg
260. Kalētu pamatskola 90 0.111kg 10.00kg
294. Ventspils 1. pamatskola 402 0.025kg 10.00kg
268. Rīgas 124.PII "Dzērvenīte" 102 0.098kg 10.00kg
298. Āgenskalna sākumskola 531 0.018kg 9.50kg
254. Daugavpils pilsētas 15.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde 60 0.115kg 6.90kg
299. Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils" 2908 0.002kg 5.80kg
279. Rīgas Pilsētas sākumskola 59 0.068kg 4.00kg
296. Laucienes Pamatskola 108 0.019kg 2.00kg
329. Jūrmalas sākumskola "Taurenītis" 237 0.000kg 0.00kg
315. Dricānu vidusskola 153 0.000kg 0.00kg
320. Kapsēdes pamatskola 121 0.000kg 0.00kg
353. Rīgas Imantas vidusskola 783 0.000kg 0.00kg
331. Zemgales vidusskola 274 0.000kg 0.00kg
324. Kokneses Mūzikas skola 82 0.000kg 0.00kg
304. Kuldīgas 2.vsk.Rendas filiāle 17 0.000kg 0.00kg
301. Daugavpils pilsētas 2.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde 54 0.000kg 0.00kg
335. Daugavpils Saskaņas pamatskola 502 0.000kg 0.00kg
333. Babītes vidusskola 926 0.000kg 0.00kg
367. Teteles pamatskola 176 0.000kg 0.00kg
313. Jersikas pamatskola 104 0.000kg 0.00kg
344. Jaunburtnieku pamatskola 80 0.000kg 0.00kg
309. Olaines 1. vidusskolas struktūrvienība Olaines sākumskola 135 0.000kg 0.00kg
355. Aizkraukles novada vidusskola 830 0.000kg 0.00kg
307. Sesavas pamatskola 89 0.000kg 0.00kg
358. RĪGAS PII "SAULSTARIŅI" 246 0.000kg 0.00kg
359. Jelgavas 6.vidusskola 567 0.000kg 0.00kg
347. Priekules vidusskola 294 0.000kg 0.00kg
350. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 650 0.000kg 0.00kg
325. SIA"Edgars un Tamāra" pii "Pīlādzītis" 215 0.000kg 0.00kg

Lapas

Skolu skaits Skolēnu skaits Bateriju Daudzums
Kopā: 369 90037 35329.73kg