Ienākt
Vieta Skolas nosaukums Skolēnu skaits skolā Bateriju daudzums uz skolēnukārtot pieaugošā secībā Izvestais daudzums
281. Cēsu 1.pamatskola 360 0.061kg 22.00kg
282. Jelgavas 2.pamatskola 675 0.061kg 41.00kg
283. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija 510 0.060kg 30.50kg
284. Baldones vidusskola 530 0.058kg 30.90kg
285. Liepājas 8. Vidusskola 600 0.054kg 32.65kg
286. Saldus pamatskola 394 0.053kg 21.00kg
287. Puškina licejs 699 0.052kg 36.00kg
288. Ventspils 6.vidusskola 693 0.051kg 35.00kg
289. Ozolnieku vidusskola 617 0.050kg 31.00kg
290. Rīgas 69.vidusskola 330 0.039kg 13.00kg
291. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola 500 0.034kg 17.00kg
292. Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola 950 0.033kg 31.00kg
293. Rīgas 46. vidusskola 475 0.026kg 12.20kg
294. Ventspils 1. pamatskola 402 0.025kg 10.00kg
295. Rīgas Austrumu vidusskola 548 0.023kg 12.50kg
296. Laucienes Pamatskola 108 0.019kg 2.00kg
297. Ventspils 2.vidusskola 544 0.018kg 10.00kg
298. Āgenskalna sākumskola 531 0.018kg 9.50kg
299. Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils" 2908 0.002kg 5.80kg
340. Privātā pirmsskolas izglītības iestāde 16 0.000kg 0.00kg
349. J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija 352 0.000kg 0.00kg
310. PII "Lācītis Pūks" 92 0.000kg 0.00kg
312. Vilces pamatskola 86 0.000kg 0.00kg
364. Liepājas Centra sākumskola 596 0.000kg 0.00kg
343. Rēzeknes 3.vidusskola 430 0.000kg 0.00kg
357. Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola 500 0.000kg 0.00kg
361. Upesgrīvas internātpamatskola 45 0.000kg 0.00kg
362. Varakļānu vidusskola 249 0.000kg 0.00kg
329. Jūrmalas sākumskola "Taurenītis" 237 0.000kg 0.00kg
315. Dricānu vidusskola 153 0.000kg 0.00kg
320. Kapsēdes pamatskola 121 0.000kg 0.00kg
353. Rīgas Imantas vidusskola 783 0.000kg 0.00kg
331. Zemgales vidusskola 274 0.000kg 0.00kg
324. Kokneses Mūzikas skola 82 0.000kg 0.00kg
304. Kuldīgas 2.vsk.Rendas filiāle 17 0.000kg 0.00kg
301. Daugavpils pilsētas 2.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde 54 0.000kg 0.00kg
335. Daugavpils Saskaņas pamatskola 502 0.000kg 0.00kg
333. Babītes vidusskola 926 0.000kg 0.00kg
367. Teteles pamatskola 176 0.000kg 0.00kg
313. Jersikas pamatskola 104 0.000kg 0.00kg

Lapas

Skolu skaits Skolēnu skaits Bateriju Daudzums
Kopā: 369 90037 35329.73kg