Ienākt
Vieta Skolas nosaukums Skolēnu skaits skolā Bateriju daudzums uz skolēnu Izvestais daudzumskārtot pieaugošā secībā
98. Ēdoles pamatskola 86 0.698kg 60.00kg
136. Valmieras pilsētas 5. PII''Vālodzīte''strukturvienība ''Krācītes'' 120 0.495kg 59.40kg
92. Saldus novada pašvaldības Rubas pamatskola 78 0.756kg 59.00kg
71. Dobeles Bērnu un Jauniešu invalīdu biedrība "Laimiņa" 60 0.975kg 58.50kg
91. Ojāra Vācieša GAUJIENAS pamatskola 75 0.760kg 57.00kg
78. TAURENES PAMATSKOLA 61 0.918kg 56.00kg
195. Kalnciema vidusskola 190 0.295kg 56.00kg
224. Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola 297 0.189kg 56.00kg
62. Pušmucovas pamatskola 53 1.038kg 55.00kg
41. Rudes pamatskola 40 1.360kg 54.40kg
94. Brocēnu PII "Varavīksne" 72 0.743kg 53.50kg
160. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis" 125 0.410kg 51.20kg
107. Mazsalacas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde 78 0.654kg 51.05kg
261. Rīgas Pārdaugavas pamatskola 465 0.110kg 51.00kg
145. Vaboles vidusskola 109 0.466kg 50.80kg
234. Slokas pamatskola 304 0.165kg 50.10kg
247. Liepājas 3.pamatskola 387 0.129kg 50.00kg
132. Praulienas pamatskola 94 0.532kg 50.00kg
233. Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola 301 0.165kg 49.80kg
14. Madlienas vidusskolas KRAPES filiāle un pirmskolas grupiņa 16 3.106kg 49.70kg
114. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzintariņš" 83 0.595kg 49.40kg
125. Palsmanes internātpamatskola 89 0.551kg 49.00kg
42. Dignājas pamatskola 36 1.356kg 48.80kg
69. Vestienas pamatskola 50 0.976kg 48.80kg
229. Kārsavas vidusskola 278 0.173kg 48.00kg
266. Balvu pamatskola 463 0.102kg 47.30kg
58. Bērzgales pirmsskolas izglītības iestāde 45 1.044kg 47.00kg
140. Verēmu pamatskola 96 0.484kg 46.45kg
250. Jūrmalas sākumskola''Atvase'' 368 0.126kg 46.20kg
220. Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestāde 222 0.203kg 45.00kg
185. Priekules Mūzikas un mākslas skola 138 0.326kg 45.00kg
183. Piltenes vidusskola 137 0.328kg 45.00kg
113. Malienas pamatskola 71 0.617kg 43.80kg
264. Rīgas 6.vidusskolas sākumskola 410 0.105kg 43.00kg
219. Kandavas pilsētas PII " Zīļuks" 211 0.204kg 43.00kg
174. Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestāde 118 0.360kg 42.50kg
282. Jelgavas 2.pamatskola 675 0.061kg 41.00kg
197. Uzvaras vidusskola 141 0.291kg 41.00kg
111. Katvaru internātpamatskola 66 0.621kg 41.00kg
158. Nīcas novada PII "Spārīte" 100 0.410kg 41.00kg

Lapas

Skolu skaits Skolēnu skaits Bateriju Daudzums
Kopā: 369 90037 35329.73kg