Ienākt
Vieta Skolas nosaukums Skolēnu skaits skolā Bateriju daudzums uz skolēnu Izvestais daudzumskārtot dilstošā secībā
257. Rīgas 258.pirmsskolas izglītības iestāde 237 0.113kg 26.70kg
205. Griškānu PII Sprīdītis 104 0.264kg 27.50kg
167. KALVENES pamatskola 74 0.381kg 28.20kg
182. Mālpils internātpamatskola 86 0.331kg 28.50kg
189. Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola 91 0.313kg 28.50kg
133. VPII "Birztaliņa" 54 0.530kg 28.60kg
191. Praulienas PII "Pasaciņa" 95 0.303kg 28.80kg
204. PII Aivija 110 0.266kg 29.30kg
203. Rīgas Valdorfskola (pirmsskolas grupas) 112 0.268kg 30.00kg
172. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Gailītis" 82 0.366kg 30.00kg
225. Rīgas Ziepniekkalna pirmsskola 162 0.185kg 30.00kg
277. Limbažu 3. vidusskola 415 0.072kg 30.00kg
149. Rucavas pamatskola 67 0.448kg 30.00kg
283. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija 510 0.060kg 30.50kg
284. Baldones vidusskola 530 0.058kg 30.90kg
292. Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola 950 0.033kg 31.00kg
289. Ozolnieku vidusskola 617 0.050kg 31.00kg
214. Liepas pamatskola 142 0.218kg 31.00kg
236. Tukuma 3.pamatskola 196 0.161kg 31.50kg
139. Auces novada PII "Vecauce" 66 0.485kg 32.00kg
88. Burtnieku novada pašvaldības PII "Sienāzītis"" 40 0.800kg 32.00kg
181. Bērzaunes pamatskola 94 0.345kg 32.40kg
101. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde ,,Cālis,, 48 0.679kg 32.60kg
285. Liepājas 8. Vidusskola 600 0.054kg 32.65kg
227. Rēzeknes PII "Bitīte" 185 0.178kg 33.00kg
246. Daugavpils 21.pirmsskolas izglītības iestāde 240 0.138kg 33.10kg
170. Rēznas pamatskola 90 0.372kg 33.50kg
258. Ventspils Pārventas pamatskola 300 0.112kg 33.50kg
148. Pļaviņu novada PII "Jumītis" 75 0.449kg 33.70kg
243. Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola - attīstības centrs 241 0.141kg 34.00kg
173. Sūnu pamatskola 94 0.362kg 34.00kg
288. Ventspils 6.vidusskola 693 0.051kg 35.00kg
166. Z.A.Meierovica Kabiles pamatskola 90 0.389kg 35.00kg
217. Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola-attīstības centrs 167 0.211kg 35.30kg
210. Kalnciema pagasta vidusskola 150 0.237kg 35.50kg
87. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola 44 0.809kg 35.60kg
162. Straupes pamatskola 92 0.391kg 36.00kg
231. Ogres VPII "Dzīpariņš" 215 0.167kg 36.00kg
287. Puškina licejs 699 0.052kg 36.00kg
100. Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzintariņš" 54 0.685kg 37.00kg

Lapas

Skolu skaits Skolēnu skaits Bateriju Daudzums
Kopā: 369 90037 35329.73kg