Ienākt
Vieta Skolas nosaukums Skolēnu skaits skolā Bateriju daudzums uz skolēnu Izvestais daudzumskārtot pieaugošā secībā
66. Daugavpils pilsētas 30. pirmsskolas izglītības iestāde 120 1.000kg 120.00kg
76. Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestāde 127 0.937kg 119.00kg
70. Annas Brigaderes pamatskola 121 0.975kg 118.00kg
86. Misas vidusskola 137 0.861kg 118.00kg
112. Ventspils PII Zvaigznīte 184 0.620kg 114.00kg
126. Valkas pilsētas PII "Pasaciņa" 200 0.550kg 110.00kg
73. Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Lotte" 114 0.965kg 110.00kg
117. Rīgas 225.pirmsskolas izglītības iestāde 190 0.578kg 109.90kg
245. Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola 791 0.139kg 109.70kg
259. Rīgas Ostvalda vidusskola 969 0.111kg 108.00kg
177. Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ,,Saulīte" 299 0.358kg 107.00kg
211. Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola 452 0.233kg 105.50kg
248. Tukuma 2. vidusskola 813 0.129kg 105.00kg
135. Kuldīgas PII " Bitīte''- attīstības centrs 212 0.495kg 105.00kg
209. Ventspils Valsts 1.ģimnāzija 425 0.247kg 105.00kg
157. Alūksnes novada vidusskola 250 0.412kg 103.00kg
146. Balvu PII "Pīlādzītis" 218 0.464kg 101.10kg
194. Mālpils novada vidusskola 339 0.296kg 100.50kg
93. Daugmales pamatskola 133 0.752kg 100.00kg
201. Limbažu sākumskola 365 0.274kg 100.00kg
33. Nīkrāces pamatskola 62 1.613kg 100.00kg
38. PII Dzirnaviņas 68 1.449kg 98.50kg
15. Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestāde 32 3.031kg 97.00kg
269. Salaspils1.vidusskola 970 0.098kg 95.00kg
184. Mārupes novada PII "Mārzemīte" 288 0.326kg 94.00kg
164. Engures vidusskola 240 0.390kg 93.70kg
89. Vārkavas vidusskola 117 0.795kg 93.00kg
263. Rīgas 96.vidusskola 873 0.106kg 92.80kg
83. Ozolnieku PII "Pūcīte" 104 0.885kg 92.00kg
80. Ogresgala VPII "Ābelīte" 100 0.900kg 90.00kg
163. Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde 230 0.391kg 90.00kg
153. LIEPĀJAS PII ''Zīļuks"" 207 0.435kg 90.00kg
138. Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis" 185 0.485kg 89.70kg
175. Valdemārpils vidusskola 250 0.359kg 89.70kg
26. Murmastienes pamatskola 50 1.760kg 88.00kg
64. Ludzas Mūzikas pamatskola 86 1.023kg 88.00kg
21. Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāle 38 2.289kg 87.00kg
239. Pumpuru vidusskola 573 0.148kg 85.00kg
179. Vaiņodes vidusskola 239 0.351kg 84.00kg
109. Jelgavas PII "Zīļuks" 132 0.629kg 83.00kg

Lapas

Skolu skaits Skolēnu skaits Bateriju Daudzums
Kopā: 369 90037 35329.73kg