Ienākt
Vieta Skolas nosaukums Skolēnu skaits skolā Bateriju daudzums uz skolēnu Izvestais daudzumskārtot dilstošā secībā
297. Ventspils 2.vidusskola 544 0.018kg 10.00kg
223. Privātā sākumskola "Namiņš" 54 0.189kg 10.20kg
249. Stāķu pirmsskolas izglītības iestāde 85 0.126kg 10.70kg
293. Rīgas 46. vidusskola 475 0.026kg 12.20kg
295. Rīgas Austrumu vidusskola 548 0.023kg 12.50kg
290. Rīgas 69.vidusskola 330 0.039kg 13.00kg
271. Rēzeknes Katoļu vidusskola 150 0.087kg 13.00kg
274. V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 170 0.076kg 13.00kg
256. Stalbes vidusskola 119 0.113kg 13.50kg
265. Palsmanes pamatskola 135 0.104kg 14.00kg
244. Rīgas 125.pirmsskolas izglītības iestāde 104 0.139kg 14.50kg
275. Kristiga PII 200 0.075kg 15.00kg
230. Vērgales pamatskola 97 0.170kg 16.50kg
273. Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde "Eglīte" 222 0.077kg 17.00kg
291. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola 500 0.034kg 17.00kg
278. Talsu Valsts ģimnāzija 244 0.070kg 17.10kg
97. SixSenses International preschool 25 0.700kg 17.50kg
270. Daugavpils 26.pii 187 0.096kg 17.90kg
212. Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde 78 0.231kg 18.00kg
240. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcītis" 123 0.146kg 18.00kg
252. Ogresgala pamatskola 151 0.121kg 18.20kg
213. Engures PII "Spārīte" 81 0.228kg 18.50kg
280. Rīgas Mūzikas internātvidusskola 305 0.062kg 19.00kg
241. PII "Madariņa'' 132 0.144kg 19.00kg
206. Amatas novada Drabešu Jaunā pamatskola 76 0.263kg 20.00kg
143. K. Valdemāra sākumskola 42 0.476kg 20.00kg
159. Pērses sākumskola 50 0.410kg 20.50kg
238. Rēzeknes PII "Namiņš" 136 0.153kg 20.75kg
251. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "LAISMIŅA" 168 0.124kg 20.80kg
232. Liepājas PII "Liesmiņa" 126 0.167kg 21.00kg
286. Saldus pamatskola 394 0.053kg 21.00kg
84. Līvu sākumskola 25 0.880kg 22.00kg
281. Cēsu 1.pamatskola 360 0.061kg 22.00kg
202. Liepājas SPII "Gulbītis" 82 0.273kg 22.40kg
226. Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "SAIME" 139 0.180kg 25.00kg
237. Zūru pamatskola 160 0.156kg 25.00kg
137. Bebru pagasta PII "Bitīte" 51 0.492kg 25.10kg
154. Vērgales pagasta PII " Kastanītis" 59 0.432kg 25.50kg
152. Galēnu pamatskola 59 0.441kg 26.00kg
155. Pūres pirmsskolas izglītības iestāde "Zemenīte" 61 0.426kg 26.00kg

Lapas

Skolu skaits Skolēnu skaits Bateriju Daudzums
Kopā: 369 90037 35329.73kg