Ienākt
Vietakārtot pieaugošā secībā Skolas nosaukums Skolēnu skaits skolā Bateriju daudzums uz skolēnu Izvestais daudzums
329. Jūrmalas sākumskola "Taurenītis" 237 0.000kg 0.00kg
328. AKNĪSTES vidusskola 204 0.000kg 0.00kg
327. PII''Mārpuķīte'' 114 0.000kg 0.00kg
326. Mežāres pamatskola 54 0.000kg 0.00kg
325. SIA"Edgars un Tamāra" pii "Pīlādzītis" 215 0.000kg 0.00kg
324. Kokneses Mūzikas skola 82 0.000kg 0.00kg
323. Rīgas 27. pirmsskolas izglītības iestāde 163 0.000kg 0.00kg
322. Tīnūžu pamatskola 110 0.000kg 0.00kg
321. Lāču pamatskola 107 0.000kg 0.00kg
320. Kapsēdes pamatskola 121 0.000kg 0.00kg
319. Jelgavas pilsētas pašvaldības PII "Lācītis" 143 0.000kg 0.00kg
318. Rīgas 5.pirmsskolas izglītības iestāde "Čiekuriņš" 96 0.000kg 0.00kg
317. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola Vidagas mācību vieta 42 0.000kg 0.00kg
316. Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde 230 0.000kg 0.00kg
315. Dricānu vidusskola 153 0.000kg 0.00kg
314. Pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" 156 0.000kg 0.00kg
313. Jersikas pamatskola 104 0.000kg 0.00kg
312. Vilces pamatskola 86 0.000kg 0.00kg
311. Pelēču pamatskola 62 0.000kg 0.00kg
310. PII "Lācītis Pūks" 92 0.000kg 0.00kg
309. Olaines 1. vidusskolas struktūrvienība Olaines sākumskola 135 0.000kg 0.00kg
308. Ozolmuižas pamatskola 56 0.000kg 0.00kg
307. Sesavas pamatskola 89 0.000kg 0.00kg
306. Krimūnu sākumskola 66 0.000kg 0.00kg
305. Lazdonas pamatskola 52 0.000kg 0.00kg
304. Kuldīgas 2.vsk.Rendas filiāle 17 0.000kg 0.00kg
303. Remtes pamatskola 31 0.000kg 0.00kg
302. Taurupes pamatskola 45 0.000kg 0.00kg
301. Daugavpils pilsētas 2.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde 54 0.000kg 0.00kg
300. Grundzāles pamatskolas pirmsskolas izglītība 34 0.000kg 0.00kg
299. Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils" 2908 0.002kg 5.80kg
298. Āgenskalna sākumskola 531 0.018kg 9.50kg
297. Ventspils 2.vidusskola 544 0.018kg 10.00kg
296. Laucienes Pamatskola 108 0.019kg 2.00kg
295. Rīgas Austrumu vidusskola 548 0.023kg 12.50kg
294. Ventspils 1. pamatskola 402 0.025kg 10.00kg
293. Rīgas 46. vidusskola 475 0.026kg 12.20kg
292. Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola 950 0.033kg 31.00kg
291. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola 500 0.034kg 17.00kg
290. Rīgas 69.vidusskola 330 0.039kg 13.00kg

Lapas

Skolu skaits Skolēnu skaits Bateriju Daudzums
Kopā: 369 90037 35329.73kg