Ienākt
Vieta Skolas nosaukums Skolēnu skaits skolā Bateriju daudzums uz skolēnukārtot pieaugošā secībā Izvestais daudzums
41. Rudes pamatskola 40 1.360kg 54.40kg
42. Dignājas pamatskola 36 1.356kg 48.80kg
43. Penkules pamatskola 98 1.265kg 124.00kg
44. Rīgas 66.speciālā vidusskola 289 1.263kg 365.00kg
45. Pāles pamatskolas Pirmsskola 34 1.206kg 41.00kg
46. Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Mans lācis" 57 1.168kg 66.60kg
47. Kusas pamatskola 68 1.162kg 79.00kg
48. Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola 333 1.159kg 386.00kg
49. Puzes pamatskola 64 1.141kg 73.00kg
50. Ilūkstes novads Eglaines pamatskola 53 1.132kg 60.00kg
51. Rīgas PII "Priedīte" 116 1.086kg 126.00kg
52. Ķekavas vidusskola 1088 1.074kg 1168.00kg
53. Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Karlsons'' 139 1.072kg 149.00kg
54. Jelgavas PII "Gaismiņa" 114 1.070kg 122.00kg
55. Saldus PII Sienāzītis 122 1.066kg 130.00kg
56. Jēkabpils p.i.i "Zvaniņš" 298 1.054kg 314.00kg
57. Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" 160 1.050kg 168.00kg
58. Bērzgales pirmsskolas izglītības iestāde 45 1.044kg 47.00kg
59. Rīgas 148. pirmsskolas izglītības iestāde 70 1.044kg 73.10kg
60. Jelgavas pirmsskolas izglītība iestāde "Vārpiņa" 160 1.040kg 166.40kg
61. Alūksnes PII "Sprīdītis" 230 1.039kg 239.00kg
62. Pušmucovas pamatskola 53 1.038kg 55.00kg
63. Irlavas PII "Cīrulītis" 58 1.034kg 60.00kg
64. Ludzas Mūzikas pamatskola 86 1.023kg 88.00kg
65. Umurgas PII "Zīļuks" 65 1.015kg 66.00kg
66. Daugavpils pilsētas 30. pirmsskolas izglītības iestāde 120 1.000kg 120.00kg
67. Vaiņodes Pirmsskolas izglītības iestāde ''Zīlīte'' 76 0.986kg 74.90kg
68. Valmieras Pārgaujas sākumskola 600 0.985kg 591.00kg
69. Vestienas pamatskola 50 0.976kg 48.80kg
70. Annas Brigaderes pamatskola 121 0.975kg 118.00kg
71. Dobeles Bērnu un Jauniešu invalīdu biedrība "Laimiņa" 60 0.975kg 58.50kg
72. Pastendes PII "Ķipars" 130 0.968kg 125.80kg
73. Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Lotte" 114 0.965kg 110.00kg
74. Mazzalves pamatskola 78 0.950kg 74.10kg
75. Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde " Mūsmājas" 130 0.946kg 123.00kg
76. Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestāde 127 0.937kg 119.00kg
77. Aglonas vidusskola 155 0.935kg 145.00kg
78. TAURENES PAMATSKOLA 61 0.918kg 56.00kg
79. Jēkabpils pamatskola 757 0.905kg 685.00kg
80. Ogresgala VPII "Ābelīte" 100 0.900kg 90.00kg

Lapas

Skolu skaits Skolēnu skaits Bateriju Daudzums
Kopā: 369 90037 35329.73kg