Ienākt
Vieta Skolas nosaukums Skolēnu skaits skolā Bateriju daudzums uz skolēnukārtot dilstošā secībā Izvestais daudzums
358. RĪGAS PII "SAULSTARIŅI" 246 0.000kg 0.00kg
359. Jelgavas 6.vidusskola 567 0.000kg 0.00kg
347. Priekules vidusskola 294 0.000kg 0.00kg
350. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 650 0.000kg 0.00kg
325. SIA"Edgars un Tamāra" pii "Pīlādzītis" 215 0.000kg 0.00kg
360. Praulienas PII "Pasaulīte" 300 0.000kg 0.00kg
330. Viesītes vidusskola 297 0.000kg 0.00kg
328. AKNĪSTES vidusskola 204 0.000kg 0.00kg
302. Taurupes pamatskola 45 0.000kg 0.00kg
322. Tīnūžu pamatskola 110 0.000kg 0.00kg
363. Talsu sākumskola 347 0.000kg 0.00kg
368. Zaļenieku KAV 135 0.000kg 0.00kg
338. ŠPOĢU VIDUSSKOLA 300 0.000kg 0.00kg
318. Rīgas 5.pirmsskolas izglītības iestāde "Čiekuriņš" 96 0.000kg 0.00kg
317. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola Vidagas mācību vieta 42 0.000kg 0.00kg
308. Ozolmuižas pamatskola 56 0.000kg 0.00kg
369. Kalsnavas pamatskola 118 0.000kg 0.00kg
314. Pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" 156 0.000kg 0.00kg
345. Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola 125 0.000kg 0.00kg
354. Rīgas Katoļu ģimnāzija 173 0.000kg 0.00kg
356. Daugavpils BJC"Jaunība", tehniskā jaunrades nodaļa 80 0.000kg 0.00kg
321. Lāču pamatskola 107 0.000kg 0.00kg
306. Krimūnu sākumskola 66 0.000kg 0.00kg
336. Privātā pirmsskolas izglītības iestāde Lāsīte 122 0.000kg 0.00kg
323. Rīgas 27. pirmsskolas izglītības iestāde 163 0.000kg 0.00kg
351. Ventspils Pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaigznīte" 190 0.000kg 0.00kg
319. Jelgavas pilsētas pašvaldības PII "Lācītis" 143 0.000kg 0.00kg
332. Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienība 219 0.000kg 0.00kg
327. PII''Mārpuķīte'' 114 0.000kg 0.00kg
300. Grundzāles pamatskolas pirmsskolas izglītība 34 0.000kg 0.00kg
299. Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils" 2908 0.002kg 5.80kg
298. Āgenskalna sākumskola 531 0.018kg 9.50kg
297. Ventspils 2.vidusskola 544 0.018kg 10.00kg
296. Laucienes Pamatskola 108 0.019kg 2.00kg
295. Rīgas Austrumu vidusskola 548 0.023kg 12.50kg
294. Ventspils 1. pamatskola 402 0.025kg 10.00kg
293. Rīgas 46. vidusskola 475 0.026kg 12.20kg
292. Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola 950 0.033kg 31.00kg
291. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola 500 0.034kg 17.00kg
290. Rīgas 69.vidusskola 330 0.039kg 13.00kg

Lapas

Skolu skaits Skolēnu skaits Bateriju Daudzums
Kopā: 369 90037 35329.73kg