Ienākt
Vieta Skolas nosaukums Skolēnu skaits skolā Bateriju daudzums uz skolēnu Izvestais daudzumskārtot pieaugošā secībā
1. PII Kāpēcītis 288 0.406kg 117.00kg
2. Jelgavas 2.pamatskola 675 0.059kg 40.00kg
103. Jelgavas 5. vidusskola 625 0.000kg 0.00kg
10. Annas Brigaderes pamatskola 121 0.000kg 0.00kg
127. Kalnciema vidusskola 190 0.000kg 0.00kg
29. Misas vidusskola 137 0.000kg 0.00kg
149. Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestāde 127 0.000kg 0.00kg
160. Kuldīgas PII"Ābelīte" 288 0.000kg 0.00kg
18. PII Dzirnaviņas 68 0.000kg 0.00kg
89. Jelgavas 4.vidusskola 1214 0.000kg 0.00kg
192. Vaiņodes Pirmsskolas izglītības iestāde ''Zīlīte'' 76 0.000kg 0.00kg
206. Salaspils 1.vidusskola 970 0.000kg 0.00kg
217. Privātā sākumskola "Namiņš" 54 0.000kg 0.00kg
230. V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 170 0.000kg 0.00kg
242. Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestāde 257 0.000kg 0.00kg
40. p.i.i. "Varavīksne" 72 0.000kg 0.00kg
265. VPII "Dzīpariņš" 215 0.000kg 0.00kg
37. Grundzāles pamatskolas pirmsskolas izglītība 34 0.000kg 0.00kg
287. Cēsu pilsētas 5 pii 230 0.000kg 0.00kg
295. Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola 452 0.000kg 0.00kg
309. Dignājas pamatskola 36 0.000kg 0.00kg
324. Griškānu PII Sprīdītis 104 0.000kg 0.00kg
336. Mazzalves pamatskola 78 0.000kg 0.00kg
348. Cēsu 1.pamatskola 360 0.000kg 0.00kg
362. Tukuma 2. pamatskola 485 0.000kg 0.00kg
104. Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde 230 0.000kg 0.00kg
16. Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Ķiparu nams" 60 0.000kg 0.00kg
128. Rīgas 124.PII "Dzērvenīte" 102 0.000kg 0.00kg
137. Pasaciņa 95 0.000kg 0.00kg
32. Jelgavas PII "Gaismiņa" 114 0.000kg 0.00kg
161. Rīgas Pārdaugavas pamatskola 465 0.000kg 0.00kg
172. Baldones vidusskola 530 0.000kg 0.00kg
180. Ludzas Mūzikas pamatskola 86 0.000kg 0.00kg
193. Blīdenes PII Vālodzīte 33 0.000kg 0.00kg
207. Priekuļu vidusskola 410 0.000kg 0.00kg
218. Alūksnes PII "Sprīdītis" 230 0.000kg 0.00kg
15. Pirmsskolas izglītības iestāde "Delfīns" 250 0.000kg 0.00kg
243. Zūru pamatskola 160 0.000kg 0.00kg
50. Rīgas 88.pirmsskola 84 0.000kg 0.00kg
275. Umurgas pamatskola 103 0.000kg 0.00kg

Lapas

Skolu skaits Skolēnu skaits Bateriju Daudzums
Kopā: 370 90189 157.00kg