Ienākt
Vietakārtot dilstošā secībā Skolas nosaukums Skolēnu skaits skolā Bateriju daudzums uz skolēnu Izvestais daudzums
1. Tilžas vidusskolas vispārējās pirmsskolas izglītības grupa 10 0.000kg 0.00kg
2. Jaunpils vidusskola, bērnudārzs "Zemenīte" 32 0.000kg 0.00kg
3. Zilupes PII 70 0.000kg 0.00kg
4. Talsu PII Kastanītis" 62 0.000kg 0.00kg
5. Annas Brigaderes pamatskola 121 0.000kg 0.00kg
6. Laucienes pamatskolas filiāle "Dursupes pamatskola" 55 0.000kg 0.00kg
7. Talsu pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš" 126 0.000kg 0.00kg
8. Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāle 38 0.000kg 0.00kg
9. Talsu novada, Laidzes pagasta PII "Papardīte" 57 0.000kg 0.00kg
10. Variešu sākumskola 77 0.000kg 0.00kg
11. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola 44 0.000kg 0.00kg
12. Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde ,,Saulīte'' 39 0.000kg 0.00kg
13. Tārgales pamatskola 130 0.000kg 0.00kg
14. Grundzāles pamatskolas pirmsskolas izglītība 34 0.000kg 0.00kg
15. Aglonas vidusskola 155 0.000kg 0.00kg
16. Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde " Mūsmājas" 130 0.000kg 0.00kg
17. Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" 160 0.000kg 0.00kg
18. Liepājas A.Puškina 2.vidusskola 629 0.000kg 0.00kg
19. Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Ķiparu nams" 60 0.000kg 0.00kg
20. Rucavas pamatskola 67 0.000kg 0.00kg
21. Saldus speciālā pirmsskola izglītības iestāde "Cerībiņa" 120 0.000kg 0.00kg
22. Rīgas 66.speciālā vidusskola 289 0.000kg 0.00kg
23. pirmsskolas iestāde "Margrietiņa" 180 0.000kg 0.00kg
24. Nīcas novada PII "Spārīte" 100 0.000kg 0.00kg
25. Z.A.Meierovica Kabiles pamatskola 90 0.000kg 0.00kg
26. PPII BrīnumPupa 34 0.000kg 0.00kg
27. Jelgavas PII "Gaismiņa" 114 0.000kg 0.00kg
28. p.i.i. "Varavīksne" 72 0.000kg 0.00kg
29. Rīgas 225.pirmsskolas izglītības iestāde 190 0.000kg 0.00kg
30. Burtnieku novada pašvaldības PII "Sienāzītis"" 40 0.000kg 0.00kg
31. Pirmsskolas izglītības iestāde "Delfīns" 250 0.000kg 0.00kg
32. Bērzgales pirmsskolas izglītības iestāde 45 0.000kg 0.00kg
33. Liepājas SPII "Gulbītis" 82 0.000kg 0.00kg
34. Liepājas Ezerkrasta sākumskola 349 0.000kg 0.00kg
35. Dobeles Valsts ģimnāzija 379 0.000kg 0.00kg
36. Saldus PII Sienāzītis 122 0.000kg 0.00kg
37. Kuldīgas PII " Bitīte''- attīstības centrs 212 0.000kg 0.00kg
38. Krustpils pamatskola 186 0.000kg 0.00kg
39. Dricānu vidusskola 153 0.000kg 0.00kg
40. Ķekavas vidusskola 1088 0.000kg 0.00kg

Lapas

Skolu skaits Skolēnu skaits Bateriju Daudzums
Kopā: 359 87536 0.00kg